Kontakt

Sustav za preporučivanje realiziran je u suradnji Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci i Zavoda za primjenjeno računarstvo Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu.

Odjel za informatiku       Fer

Eventualna pitanja, pohvale i pokude šaljite na: mholenko@inf.uniri.hr.

Upute za korištenje: Upute (PDF)

DEMO aplikacija: ELARS DEMO