Dobro došli!

Ovaj sustav za preporučivanje omogućuje personalizaciju u kontekstu suradničkih e-aktivnosti te potiče kontinuirano sudjelovanje u e-aktivnostima na temelju podataka o preferencijama studenata i grupa te njihovim postignućima tijekom kolegija. Sustav određuje:

  • preporuke e-aktivnosti
  • preporuke suradnika
  • preporuke alata
  • savjete za uspješnije sudjelovanje u e-aktivnostima

Pregled kolegija za koje ćete moći dobiti preporuke dostupan je klikom na Moji kolegiji. Vaši korisnički podaci dostupni su pod Profil, a kratke upute s podacima za kontakt na stranici Kontakt.

Prikazan je skup Web 2.0 alata za realizaciju e-aktivnosti (logo predstavlja poveznicu na stranice alata). Dostupne su i poveznice na LMS sustave Mudri i Canvas.

Wikispaces Blogger
SlideShare Diigo Flickr
MindMeister GoogleDrive GooglePlus
YouTube Gliffy


MudRi Canvas